platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Jaterní směs (kapky HEPAMIX)

Jaterní směs (kapky HEPAMIX)

Játra, detoxikace

Vhodné na příznaky: játra, detoxikace
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:doplněk stravy
Záruka:5 roků
Kód:847
EAN:8594060118475
Dostupnost:   skladem

ks
208,00 Kč
cena je s 21% DPH

Právě teď při objednávce nad 1 000 Kč získáte DÁREK K NÁKUPU - doplněk stravy
Enzym Premium pro aktivní život
. Vyberte v košíku jako odměnu za nákup. Neváhejte, akce platí jen do 11.6. 2024 nebo do vyprodání zásob!


Popis

Jaterní směs - bylinný lihový extrakt

Játra, detoxikace

Pokud játra nefungují optimálním způsobem, může se jednat o vážné zdravotní riziko. Bylinný komplex podporuje normální funkce jater. Je vhodný k pročistění těla. Jedná se o přírodní antioxidant.

Aktivní látky:

 

1 dávka
(1 – 2 ml) 

Denní dávka
(3 x denně)

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Ostropestřec stand. extrakt 40–80 mg 120–240 mg Není stanoveno

Borůvka stand. extrakt

10–20  mg

30–60 mg

Není stanoveno

Lékořice stand. extrakt

10–20 mg

30–60 mg

Není stanoveno

Jinan extrakt

5–10 mg

15–30 mg

Není stanoveno

Klanopraška stand. extrakt 3–6 mg 9–18 mg Není stanoveno

Vitamín C

2–4 mg

6–12 mg

7,5-15 %  RHP

Složení: Složení: voda, jemný líh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Glycerin, Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) standard. extrakt ze semen (sylimarin 80 =), Borůvka (Vaccinium myrtillus) standard. extrakt z plodu (anthokyanidiny 1 %), Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) standard. extrakt z kořene (glycyrhizová kyselina 20 %), Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) extrakt z listu (20:1), Klanopraška čínská (Schizandra chinensis) standard. extrakt z plodu (schizandrin 5 %), vitamín C (kyselina L-askorbová).

Doporučené dávkování: 3 x denně 1 – 2 ml (15 – 30 kapek). Tinkturu je možné přidat do studeného nápoje. 

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Borůvka
Jinan
Klanopraška
Lékořice

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Jaterní směs - bylinný lihový extrakt

Pečeň, detoxikácia

Pokud játra nefungují optimálním způsobem, může se jednat o vážné zdravotní riziko. Bylinný komplex podporuje normální funkce jater. Je vhodný k pročistění těla. Jedná se o přírodní antioxidant.

Aktívné látky:

 

1 dávka
(1 – 2 ml) 

Denná dávka
(3 x denně)

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Pestrec štand. extrakt 40–80 mg 120–240 mg Nie je stanovené

Čučoriedka štand. extrakt

10–20 mg

30–60 mg

Nie je stanovené

Sladkovka štand. extrakt

10–20 mg

30–60 mg

Nie je stanovené

Ginko extrakt

5–10 mg

15–30 mg

Nie je stanovené

Schizandra štand. extrakt 3–6 mg 9–18 mg Nie je stanovené

Vitamín C

2–4 mg

6–12 mg

7,5-15 % RVH

Zloženie: voda, jemný lieh (minimálně 35 obj. % alk./ethanolu), Glycerín, Pestrec mariánský (Silybum marianum) štandard. extrakt zo semien (sylimarin 80 %), Čučoriedka (Vaccinium myrtillus) štandard. extrakt z plodu (anthokyanidiny 1 %), Sladkovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra) štandard. extrakt z koreňa (glycyrhizová kyselina 20 %), Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) extrakt z listu (20:1), Schizandra čínska (Schizandra chinensis) štandard. extrakt z plodu (schizandrín 5 %), vitamín C (kyselina L-askorbová).

Odporúčané dávkovanie: 3 x denne 1 – 2 ml (15 – 30 kvapiek). Tinktúru je možné pridať do studeného nápoja. 

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladujte na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Nie je vhodné pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladať mimo dosahu detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Liver mix - herbal alcohol extract

Liver, detoxication​

If the liver is not working optimally, there may be a serious health risk. The herbal complex supports normal functions of the liver. It is suitable for purification of the organism. It is a natural antioxidant.

Active substances:

 

1 dose
(1 – 2 ml) 

Daily dose
(3 x daily)

% RDI
Reference Daily Intake

Milk thistle stand. extract 40–80 mg 120–240 mg Not determined

Blueberry stand. extract

10–20 mg

30–60 mg

Not determined

Liquorice stand. extract

10–20 mg

30–60 mg

Not determined

Ginkgo extract

5–10 mg

15–30 mg

Not determined

Schizandra stand. extract

3–6 mg

9–18 mg

Not determined

Vitamin C

2–4 mg

6–12 mg

7,5-15 % RDI

Ingredients: water, fine alcohol (min 35 vol.% Alc./ethanol), Glycerin, Milk thistle (Silybum marianum) standard. seed extract (sylimarin 80 %), Blueberry (Vaccinium myrtillus) standard. fruit extract (anthocyanidins 1 %), Licorice (Glycyrrhiza glabra) standard. root extract (glycyrrhizic acid 20 %), Ginkgo biloba leaf extract (20:1), Schizandra chinensis standard. fruit extract (schizandrine 5 %), vitamin C (L-ascorbic acid)

Recommended dose: 3 x daily 1 – 2 ml (15 – 30 drops). The tincture can be added to a cold drink.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight and frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended dose. Not suitable for children under three years, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Jaterní směs (kapky HEPAMIX) 50 ml

Jaterní směs (kapky HEPAMIX) 50 ml

Játra, detoxikace
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Ostropestřec tinktura - kapky

Ostropestřec tinktura - kapky

Játra a detoxikace organismu
Balení: 100 ml
Skladem:
208,00 Kč
ks
Vegan
Novinka
Právenka latnatá - bezlihová tinktura

Právenka latnatá - bezlihová tinktura

Při detoxikaci organismu, adaptogen
Balení: 100 ml
Skladem:
188,00 Kč
ks
Vegan
Svízel syřišťový - kapky

Svízel syřišťový - kapky

Tlumí otoky, lymfatický systém
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Aloe vera bylinný extrakt

Aloe vera bylinný extrakt

Posiluje a čistí organismus
Balení: 60 ks
Skladem:
328,00 Kč
ks
Vegan
Čekanka

Čekanka

Trávení, hubnutí
Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Detoxikace + Játra

Detoxikace + Játra

Bylinný komplex podporuje normální činnos jaterní tkáně
Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks
Vegan
Klanopraška čínská bylinný extrakt

Klanopraška čínská bylinný extrakt

Adaptogen
Balení: 60 ks
Skladem:
228,00 Kč
ks

Nepropásněte důležité akce a novinky

Přihlaste se k oděru newsletteru a získejte 15 % slevu na první nákup.