platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty

Tiráž

Vyloučení odpovědnosti

Obsah našich internetových stránek se velmi často mění. Přestože jsou vždy tvořeny s co největší pozorností, nemůžeme ručit za to, že obsah těchto stránek je úplný či správný. Společnost Green idea s.r.o. neručí za škody způsobené využitím informací a dat, uvedených na těchto internetových stránkách, výjimkou je pouze úmysl či hrubá nedbalost společnosti Green idea s.r.o..

Texty uvedené u jednotlivých produktů na internetových stránkách a texty uvedené na obalu takového produktu nemusí být shodné a společnost Green idea s.r.o. za případné odchylky nenese odpovědnost. Společnost Green idea s.r.o. také nedává žádnou záruku, že bude i v budoucnu poskytovat informace ve stejném rozsahu, v jakém tak činí nyní.

Společnost Green idea s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku za obsah webových stránek, na které je přímo či nepřímo na našich internetových stránkách odkazováno. Společnost Green idea s.r.o. není vlastníkem obsahu webových stránek třetí strany, na které je odkazováno z internetových stránek společnosti Green idea s.r.o.. Za odkazované internetové stránky tak není zodpovědná společnost Green idea s.r.o., ale správce daných internetových stránek. Návštěvníci, kteří odkaz využijí a propojí se na takové internetové stránky, tak jednají na vlastní nebezpečí a podléhají platným podmínkám používání takových internetových stránek.

Copyright / značky

Veškeré texty, grafiky, obrázky a další informace zde uveřejněné stejně jako jejich utváření podléhají ochraně autorských práv. Jejich reprodukce a/nebo kopírování je možné toliko s písemným souhlasem společnosti Green idea s.r.o.

Nepřípustné je rovněž kopírování obrázků či vzhledu internetových stránek a jejich používání pro vlastní účely. Logo společnosti Green idea s.r.o. je chráněno ochrannou známkou, stejně jako množství jiných značek, které společnost Green idea s.r.o. vlastní. Jejich používání je možné pouze s předchozím písemným souhlasem této společnosti.

Jakékoliv užití stránek Green idea s.r.o. jako celku, či jejich části, pro jiné účely, než je vlastní potřeba, především jejich další šíření, kopírování, úprava, zásahy do jejich věcného či technického charakteru apod. je zakázáno. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Green idea s.r.o. a může být i zásahem do práv subjektů, jejichž informace a data jsou součástí stránek společnosti Green idea s.r.o..

Nepropásněte důležité akce a novinky

Přihlaste se k oděru newsletteru a získejte 15 % slevu na první nákup.