platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Indiferentní - vodivý gel 15 l

Indiferentní - vodivý gel 15 l

Neutrální, nedráždivý gel určený jako kontaktní médium použité při sonografických, ultrazvukových, radiofrekvenčních a podobných vyšetřeních

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:15000 ml
Typ:zdravotnický prostředek
Záruka:30 měsíců
Kód:KA126
Dostupnost:   dočasně nedostupné

ks
1728,00 Kč
cena je s 21% DPH

12.-15. dubna probíhají jarní Dny Marianne. V těchto dnech u nás získáte SLEVU* 25 % na celý nákupPokud zaplatíte s kartou Mastercard dostanete ještě 3 % navíc. Slevový kód získáte v mobilní aplikaci Dny Marianne a v časopisech Marianne, Marianne Bydlení nebo Marianne Venkov a styl. Více informací o akci najdete na www.dnymarianne.cz


Popis

INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití

Zdravotnický prostředek

Kabinetní balení

Obecné informace - čtěte pozorně!
Neutrální, nedráždivý gel určený jako kontaktní médium použité při sonografických, ultrazvukových, radiofrekvenčních a podobných vyšetřeních pro zajištění kvalitního přenosu mezi hlavicí diagnostického/terapeutického přístroje a vyšetřované tkáně. Výrobek je určen k použití na těle pacienta a přichází do kontaktu s neporušenou kůží pacienta. Dobrá snášenlivost kůží. pH 5,5 až 6,0.

Návod k použití:
Používejte pouze se schváleným zařízením.
 Aplikujte přímo na kůži. Požadované množství gelu naneste na kůži. Množství závisí na velikosti vyšetřované a ošetřované části těla. Malé dávky jsou dostačující pro dosažení nepřetržitě vysílajících ultrazvukových vln. Pro zachování kontaktu snímače se při aplikaci vyžaduje minimální tlak. Nadměrný tlak může zhoršit výsledek. Po dokončení aplikace gel hygienicky a šetrně otřete papírovou utěrkou.

Upozornění:
- prostředek není určen na sliznici!
- nepoužívejte pro intravaginální vyšetření
- nepoužívejte na nezdravé, popraskané nebo poškozené pokožce
- uchovávejte mimo dosah dětí
- nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
- pozorně čtěte návod k použití uvedený výše

Funkce:
Bezproblémové aplikování, viskózní. Nekapající. Velmi dobré smáčení na kůži. Vynikající vodivost. Vhodné pro široké frekvenční rozsahy, které jsou v lékařských ultrazvukových aplikacích. Nejhlubší průnik a minimální sebereflexe. Nízká spotřeba. Teplotně stabilní při dodržení skladovacích podmínek.

Chemické složení výrobku:
Aqua, Carbomer (Carboxyvinylpolymer), Glycerin (Glycerol), Sodium Hydroxide (Hydroxidsodný), 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Výrobek neobsahuje ftaláty, léčivé látky, tkáně ani krevní produkty.

Skladování zdravotnického prostředku:
Uchovávejte při teplotě 5-30°C

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Description

Indiferent gel for universal use

Medical Device

Cabinet packaging

General information - read carefully!
Neutral, non-irritating gel intended as a contact medium used in sonographic, ultrasound, radiofrequency and similar examinations to ensure quality transmission between the head of the diagnostic/therapeutic device and the tissue being examined. The product is intended for use on the patient's body and comes into contact with the patient's intact skin. Good skin compatibility. pH 5.5 to 6.0.

Instructions for use:
Use only with approved diagnostic or therapeutic device. Apply directly to the skin. Apply the required amount of gel to the skin. The amount depends on the size of the examined and treated part of the body. Small doses are sufficient to achieve continuously emitting ultrasonic waves. Minimum pressure is required during application to maintain sensor contact. Excessive pressure can worsen the result. After application, wipe the gel hygienically and gently with a paper towel.

Warning:
the device it is not intended for mucous membranes!
do not use for intravaginal examination
- do not use for unhealthy, cracked or damaged skin
- keep out of reach of children
- do not use after the shlelf life
- read carefully the instructions for use above

Function:
Hassle-free application, viscous. Not dripping. Very good wetting on the skin. Excellent conductivity. Suitable for wide frequency ranges that are in medical ultrasound applications. The deepest penetration and minimal self-reflection. Low consumption. Temperature stable under storage conditions.

Chemical composition of the product:
Aqua, Carbomer (Carboxyvinylpolymer), Glycerin (Glycerol), Sodium Hydroxide (Hydroxidsodný), 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

The product does not contain phthalates, medicinal substances, tissues or blood products.

Storage of Medical Device:
Store at a temperature 5-30°C

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Související produkty:

Indiferentní základní mas. olej

Indiferentní základní mas. olej

Základní báze k přípravě masážních kompozic, kabinetní (zvýhodněné) balení pro salony
Balení: 5000 ml
Skladem:
998,00 Kč
ks
Indiferentní - vodivý gel

Indiferentní - vodivý gel

Pro univerzální použití
Balení: 600 ml
Skladem:
68,00 Kč
ks

Nepropásněte důležité akce a novinky

Přihlaste se k oděru newsletteru a získejte 15 % slevu na první nákup.