platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Vegan
Novinka
Varixgreen

Varixgreen

Na cévy a žíly

Vhodné na příznaky: cévy, žíly, těžké nohy
Výrobce:GREEN IDEA
Balení:90 ks
Typ:doplněk stravy
Záruka:30 měsíců
Kód:60826
EAN:8595643608260
Dostupnost:   skladem

ks
398,00 Kč
cena je s 12% DPH

12.-15. dubna probíhají jarní Dny Marianne. V těchto dnech u nás získáte SLEVU* 25 % na celý nákupPokud zaplatíte s kartou Mastercard dostanete ještě 3 % navíc. Slevový kód získáte v mobilní aplikaci Dny Marianne a v časopisech Marianne, Marianne Bydlení nebo Marianne Venkov a styl. Více informací o akci najdete na www.dnymarianne.cz


Popis

Varixgreen - bylinná kompozice

Cévy, žíly

Doplněk stravy

100 % vegan

Unikátní bylinná kompozice VARIXGREEN podporuje normálně fungující cévní soustavu (tepny, žíly, kapiláry) a oběhovou soustavu. Bylinný komplex podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému. Je vhodný na těžké nohy a menopauzální komfort. Směs je silný antioxidant, čímž chrání buňky před oxidativním stresem.

Aktivní látky:

 

1 tobolka

Denní dávka
3 tobolky

% RHP
Referenční hodnota příjmu

Jírovec maďal stand. extrakt
z toho aescin

150 mg
30 mg

450 mg
90 mg

Není stanoveno

Černý česnek fermentovaný extrakt 

100 mg

300 mg

Není stanoveno

Hloh ostrotrnný stand. extrakt 

50 mg 150 mg

Není stanoveno

Zázvor lékařský stand. extrakt   50 mg 150 mg Není stanoveno
Hesperidin 45 mg 135 mg Není stanoveno
Diosmin 45 mg 135 mg Není stanoveno
Jinan dvoulaločný extrakt  20 mg 60 mg Není stanoveno
Rutin 16 mg 48 mg Není stanoveno

Složení: Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) standardizovaný extrakt z plodu (aescin 20 %), Černý česnek fermentovaný (Allium sativum) extrakt z palice (10:1), Hloh ostrotrnný (Crataegus oxyacantha) standardizovaný extrakt z květu a listu (vitexin 1 %), Zázvor lékařský (Zingiber officinalis) standardizovaný extrakt z kořene (gingerol 10 %), Hesperidin, Diosmin, Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) extrakt z listu (20:1), Rutin, stearan hořečnatý (plnidlo), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), vegetariánská kapsle

Doporučené dávkování: 3 tobolky denně. Maximálních účinků je dosaženo při dlouhodobém užívání.

Skladování: Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě. Neskladovat na přímém slunci a v mrazu.

Upozornění: Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není vhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící matky. Ukládat mimo dosah dětí! Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou složku přípravku.
Pozor: Není vhodné pro osoby s poruchami srážlivosti krve a pro osoby, které užívají léky na ředění krve.

Země původu: Česká republika

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Česnek černý
Hloh
Jinan
Jírovec
Kaštan
Zázvor

Doplněk stravy - definice dle zákona

Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Účinnost přípravku a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně výrobce nesmí deklarovat nepravdivá tvrzení o účinku přípravku (zákaz klamání spotřebitele). Deklarované účinky musí být schopen kdykoliv doložit. Doplňky stravy musí splňovat veškeré platné normy kladené na potraviny. Jejich dodržování kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Doplňky stravy nesmějí být na obalu označeny léčebnou indikací (ani nesmějí vyléčení či prevenci chorob naznačovat), což je vyhrazeno pouze pro léčiva. Smějí být ale uváděny příznivé účinky na zdravotní stav uživatele - tzv. zdravotní tvrzení. Totéž platí i pro reklamu.

Rovněž se nesmí uvádět ani naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin.

Popis

Varixgreen - bylinná kompozícia

Cievy, žily

Výživový doplnok

100 % vegan

Unikátní bylinná kompozice VARIXGREEN podporuje normálně fungující cévní soustavu (tepny, žíly, kapiláry) a oběhovou soustavu. Bylinný komplex podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému. Je vhodný na těžké nohy a menopauzální komfort. Směs je silný antioxidant, čímž chrání buňky před oxidativním stresem.

Aktívne látky:

 

1 kapsula

Denní dávka
3 kapsuly

% RVH
Referenčná výživová hodnota

Pagaštan konský štand. extrakt
z toho aescin

150 mg
30 mg

450 mg
90 mg

Nie je stanovené

Čierny cesnak fermentovaný extrakt 

100 mg

300 mg

Nie je stanovené

Hloh obyčajný štand. extrakt 

50 mg 150 mg

Nie je stanovené

Ďumbier lekársky štand. extrakt   50 mg 150 mg Nie je stanovené
Hesperidin 45 mg 135 mg Nie je stanovené
Diosmin 45 mg 135 mg Nie je stanovené
Ginko dvojlaločné​ extrakt  20 mg 60 mg Nie je stanovené
Rutin 16 mg 48 mg Nie je stanovené

Zloženie: Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) štandardizovaný extrakt z plodu (aescín 20 %), Čierny cesnak fermentovaný (Allium sativum) extrakt z palice (10:1), Hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha) štandardizovaný extrakt z kvetu a listu (vitexin 1 %), Ďumbier lekársky (Zingiber officinalis) štandardizovaný extrakt z koreňa (gingerol 10 %), Hesperidin, Diosmin, Ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba) extrakt z listu (20:1), Rutin, stearan horečnatý (plnidlo), mikrokryštalická celulóza (plnidlo), vegetariánska kapsula

Odporúčané dávkovanie: 3 kapsuly denne. Maximálne účinky sú dosiahnuté pri dlhodobom užívaní.

Skladovanie: Uchovávajte v suchu pri izbovej teplote. Neskladovať na priamom slnku a v mraze.

Upozornenia: Výživový doplnok. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je vhodný pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace matky. Ukladajte mimo dosahu malých detí! Nenahrádza pestrú a vyváženú stravu. Nepoužívajte, ak ste alergický na niektorú zložku prípravku.
Pozor: Nie je vhodné pre osoby s poruchami zrážanlivosti krvi a pre osoby, ktoré užívajú lieky na riedenie krvi.

Krajina pôvodu: Česká republika

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Výživový doplnok - definícia podľa zákona

Výživový doplnok je potravina, ktorej účelom je doplňovanie bežnej stravy a ktorá je koncentrovaným zdrojom vitamínov a minerálnych látok alebo ďalších látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré potravina obsahuje samostatne alebo v kombinácii, určená na priamu spotrebu v malých odmeraných množstvách.

Účinnosť prípravku a zabezpečenie kvality nie sú pri schvaľovaní výživových doplnkov hodnotené. Avšak výrobca nesmie deklarovať nepravdivé tvrdenia o účinku prípravku (zákaz klamania spotrebiteľa). Deklarované účinky musí byť schopný kedykoľvek doložiť. Výživové doplnky musí spĺňať všetky platné normy kladené na potraviny. Ich dodržiavanie kontroluje Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI).

Výživové doplnky nesmú byť na obale označené terapeutickou indikáciou (ani nesmú vyliečenie či prevenciu chorôb naznačovať), čo je vyhradené iba pre liečivá. Smú byť ale uvádzané priaznivé účinky na zdravotný stav užívateľa - tzv. zdravotné tvrdenia. To isté platí aj pre reklamu.

Rovnako sa nesmie uvádzať ani naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť dostatočné množstvo živín.

Description

Varixgreen - herbal complex

Blood vessels and veins​

Food supplement

100 % vegan

The unique herbal composition of VARIXGREEN supports a normally functioning vascular system (arteries, veins, capillaries) and circulatory system. The herbal complex supports the normal functioning of the cardiovascular system. It is suitable for heavy legs and menopausal comfort. The mixture is a strong antioxidant, protecting cells from oxidative stress.

Active substances:

 

1 capsule

Daily dose
3 capsules

% RDI
Reference Daily Intake

Horsetail stand. extract
from which aescin

150 mg
30 mg

450 mg
90 mg

Not determined

Fermented black garlic extract 

100 mg

300 mg

Not determined

Hawthorn stand. extract 

50 mg 150 mg

Not determined

Ginger stand. extract   50 mg 150 mg Not determined
Hesperidin 45 mg 135 mg Not determined
Diosmin 45 mg 135 mg Not determined
Ginkgo biloba​ extract  20 mg 60 mg Not determined
Rutin 16 mg 48 mg Not determined

Ingredients: Horsetail (Aesculus hippocastanum) standardized fruit extract (aescin 20 %), Fermented black garlic (Allium sativum) bulb extract (10:1), Hawthorn (Crataegus oxyacantha) standardized flower and leaf extract (vitexin 1 %), Ginger (Zingiber officinalis) standardized root extract (gingerol 10 %), Hesperidin, Diosmin, Ginkgo biloba leaf extract (20:1), Rutin, magnesium stearate (filler), microcrystalline cellulose (filler), vegetarian capsule

Recommended dose: 3 capsules daily. Maximum effects are achieved with long-term use.

Storage: Store in a dry place at room temperature. Do not store in direct sunlight or in frost.

Warning: Food supplement. Do not exceed the recommended daily dose. Not suitable for children under three years, pregnant and breastfeeding mothers. Keep out of reach of children! It does not replace a varied and balanced diet. Do not use if you are allergic to any component of the product.
Attention: Not suitable for people with blood clotting disorders and people taking blood thinners.

Country of origin: Czech Republic

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Food supplement - definition according to the law

A food supplement is a food intended to supplement a normal diet and which is a concentrated source of vitamins and minerals or other substances with a nutritional or physiological effect, contained in the food alone or in combination, intended for direct consumption in small measured quantities.

The effectiveness of the product and quality assurance are not assessed when approving food supplements. However, the manufacturer must not make false claims about the effect of the product (prohibition of misleading the consumer). He must be able to prove the declared effects at any time. Food supplements must meet all applicable food standards. Their observance is checked by the State Agricultural and Food Inspection Authority (CAFIA).

Food supplements must not be marked on the packaging with a therapeutic indication (nor must they indicate a cure or prevention of disease), which is reserved for medicinal products only. However, beneficial effects on the user's health may be mentioned - so-called health claims. The same goes for advertising.

It must also not state or imply that a balanced and varied diet cannot provide sufficient nutrients.

Související produkty:

Vegan
Borůvka

Borůvka

Zrak a cévy
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Jírovec maďal

Jírovec maďal

Pro normální činnost oběhové soustavy
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Jmelí bílé

Jmelí bílé

Cévní soustava, imunita, cholesterol
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Kontryhel žlutozelený

Kontryhel žlutozelený

Předmenstruační komfort, trávení
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Přeslička rolní

Přeslička rolní

Pro normální stav kloubů a kostí
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Pupečníkovec asijský

Pupečníkovec asijský

Cévy, těžké nohy, duševní pohoda
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Řimbaba obecná

Řimbaba obecná

Třeštění hlavy, premenopauzální komfort
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks
Vegan
Topol černý

Topol černý

Ledviny a močový měchýř
Balení: 50 ml
Skladem:
118,00 Kč
ks

Nepropásněte důležité akce a novinky

Přihlaste se k oděru newsletteru a získejte 15 % slevu na první nákup.