platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

Vůně do interiéru s opojným aroma černé orchideje

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:dárkové předměty
Záruka:30 měsíců
Kód:60970
EAN:8595643609700
Dostupnost:   skladem

ks
498,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

ČERNÁ ORCHIDEJ
Ratanové vonné tyčinky

vůně do interiéru

Ponořte se do intenzivní opojné vůně černé orchideje z majestátních Himalájí s difuzérem Green idea. Bohaté aroma vzácné orchideje voní vanilkově sladkým nektarem. Výrazné květinové akordy vyvolávají vzpomínky na letní noci dálného Orientu vonící příslibem tajemna a dobrodružství. Vůně černé orchideje rozkvétá v okouzlující atmosféru jako z cestopisů a navozuje tak v interiéru jedinečnou náladu.

Naše ratanové vonné tyčinky jsou jedinečné dobou, po kterou stále krásně voní. Vydrží velmi dlouho, čímž jsou ekonomicky i ekologicky výhodné. Délku i intenzitu vůně si každý volí sám tak, aby vůně byla příjemná v závislosti na velikosti prostoru, ve kterém vůni používáte. Intenzitu vůně regulujeme pomocí počtu vonných tyčinek. Doporučujeme začít s jednou tyčinkou a dle požadovaného efektu postupně tyčinky přidávat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, Linalool, Benzylsalicylat, Linalylacetate, Hexyl salicylate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Geranyl acetate, d-Limonene, Geraniol, Beta-pinene, Citronellol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Coumarin, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

UFI kód: YQ8J-89T2-700T-UHPW

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Popis

ČIERNA ORCHIDEA​
Ratanové vonné tyčinky

vôňa do interiéru​

Ponorte sa do intenzívnej opojnej vône čiernej orchidey z majestátnych Himalájí s difuzérom Green idea. Bohatá aróma vzácnej orchidey vonia vanilkovo sladkým nektárom. Výrazné kvetinové akordy vyvolávajú spomienky na letné noci ďalekého Orientu voňajúce prísľubom tajomna a dobrodružstva. Vôňa čierne orchidey rozkvitá v očarujúcu atmosféru ako z cestopisov a navodzuje tak v interiéri jedinečnú náladu.

Naše ratanové vonné tyčinky sú jedinečné dobou, počas ktorej stále krásne voňajú. Vydržia veľmi dlho, čím sú ekonomicky aj ekologicky výhodné. Dĺžku a intenzitu vône si každý volí sám, tak, aby vôňa bola príjemná v závislosti na veľkosti priestoru, v ktorom vôňu používate. Intenzitu vône regulujeme pomocou počtu vonných tyčiniek. Odporúčame začať s jednou tyčinkou a podľa požadovaného efektu postupne pridávať tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Varovanie:
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Odstráňte obsah/ obal podľa národných predpisov.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, Linalool, Benzylsalicylat, Linalylacetate, Hexyl salicylate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Geranyl acetate, d-Limonene, Geraniol, Beta-pinene, Citronellol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Coumarin, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

UFI kód: YQ8J-89T2-700T-UHPW

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Description

BLACK ORCHID
Reed diffuser

home fragrance

Let yourself be surrounded by the intense aroma of black orchid from the majestic Himalayas with the Green idea diffuser. The rich aroma of the orchid smells like vanilla-sweet nectar. Distinct floral scent evokes memories of summer nights in the Orient, their mystery and adventure. The aroma of the black orchid will charm you and bring a magical atmosphere to your home.

Our reed diffuser keeps smelling beautifully for a very long time, which makes it unique and at the same time it is economically and environmentally beneficial. You choose the length and intensity of the scent individually, depending on the size of the space in which you use itso the scent is always pleasant. The intensity of the scent can be regulated by the number of sticks used. We recommend start with one stick and then adding sticks according to the desired effect.

Warning:
Flammable liquid and vapors. It irritates the skin. It may cause an allergic skin reaction. It causes serious eye irritation. It may cause drowsiness or dizziness. It is toxic to aquatic organisms, with long-term effects.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapour/ aerosols. Avoid release to the environment. Use protective gloves. IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing. In case of skin irritation or rash: Seek medical attention/ treatment. If eye irritation persists: Seek medical attention/ treatment. Dispose of contents/ packaging according to national regulations.

Hazardous substances:
1-Methoxy-2-Propanol, Linalool, Benzylsalicylate, Linalylacetate, Hexyl salicylate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Geranyl acetate, d-Limonene, Geraniol, Beta-pinene, Citronellol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Coumarin, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

UFI code: YQ8J-89T2-700T-UHPW

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Související produkty:

​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

Vůně do interiéru navodí atmosféru exotických dálek
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

Vůně do interiéru uklidňuje mysl a navozuje pocit duševního bezpečí
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

Vůně do interiéru pozvedne náladu povzbuzujícím a harmonickým aroma
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks