platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

​Ratanové vonné tyčinky - Lotos květ

Vůně do interiéru navodí atmosféru exotických dálek

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:dárkové předměty
Záruka:30 měsíců
Kód:60972
EAN:8595643609724
Dostupnost:   skladem

ks
498,00 Kč
cena je s 21% DPH

12.-15. dubna probíhají jarní Dny Marianne. V těchto dnech u nás získáte SLEVU* 25 % na celý nákupPokud zaplatíte s kartou Mastercard dostanete ještě 3 % navíc. Slevový kód získáte v mobilní aplikaci Dny Marianne a v časopisech Marianne, Marianne Bydlení nebo Marianne Venkov a styl. Více informací o akci najdete na www.dnymarianne.cz


Popis

LOTOS KVĚT​
Ratanové vonné tyčinky

vůně do interiéru

Nechte se unášet klidným proudem řeky, v němž se zachvívají líbezné lotosy. Difuzér Green idea se sladkou vůní lotosových květů navodí ve vašem domově atmosféru exotických dálek oplývajících přitažlivým tajemnem. Křehká krása asijských lotosů ukrývá omamné aroma se svěžími vodními tóny. Jemná květinová vůně zanechá vaše myšlenky klidné jako hladina řeky pomalu nesoucí tento dávný symbol čistoty a znovuzrození.

Naše ratanové vonné tyčinky jsou jedinečné dobou, po kterou stále krásně voní. Vydrží velmi dlouho, čímž jsou ekonomicky i ekologicky výhodné. Délku i intenzitu vůně si každý volí sám tak, aby vůně byla příjemná v závislosti na velikosti prostoru, ve kterém vůni používáte. Intenzitu vůně regulujeme pomocí počtu vonných tyčinek. Doporučujeme začít s jednou tyčinkou a dle požadovaného efektu postupně tyčinky přidávat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Ethoxymethoxycyclododecane, PIPERONAL, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal

UFI kód: KW8J-995U-U00T-56V1

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Popis

LOTOS KVET​
Ratanové vonné tyčinky

vôňa do interiéru​

Nechajte sa unášať pokojným prúdom rieky, v ktorej sa chvejú pôvabné lotosy. Difuzér Green idea so sladkou vôňou lotosových kvetov navodí vo vašom domove atmosféru exotických diaľok oplývajúcich príťažlivým tajomnom. Krehká krása ázijských lotosov ukrýva omamnú arómu so sviežimi vodnými tónmi. Jemná kvetinová vôňa zanechá vaše myšlienky pokojné ako hladina rieky pomaly nesúca tento dávny symbol čistoty a znovuzrodenia.

Naše ratanové vonné tyčinky sú jedinečné dobou, počas ktorej stále krásne voňajú. Vydržia veľmi dlho, čím sú ekonomicky aj ekologicky výhodné. Dĺžku a intenzitu vône si každý volí sám, tak, aby vôňa bola príjemná v závislosti na veľkosti priestoru, v ktorom vôňu používate. Intenzitu vône regulujeme pomocou počtu vonných tyčiniek. Odporúčame začať s jednou tyčinkou a podľa požadovaného efektu postupne pridávať tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Varovanie:
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi pokožku. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Odstráňte obsah/ obal podľa národných predpisov.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Ethoxymethoxycyclododecane, PIPERONAL, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal

UFI kód: KW8J-995U-U00T-56V1

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Description

LOTUS BLOSSOMS
Reed diffuser

home fragrance

Let yourself be carried away by the calm flow of the river, in which the lovely lotuses float. The Green idea diffuser with the sweet scent of lotus flowers will bring an atmosphere and mystery of exotic places to your home. The beauty of Asian lotus hides an magical aroma with fresh aquatic notes. The delicate floral scent will leave your mind as calm as the river slowly carrying this ancient symbol of purity and rebirth.

Our reed diffuser keeps smelling beautifully for a very long time, which makes it unique and at the same time it is economically and environmentally beneficial. You choose the length and intensity of the scent individually, depending on the size of the space in which you use itso the scent is always pleasant. The intensity of the scent can be regulated by the number of sticks used. We recommend start with one stick and then adding sticks according to the desired effect.

Warning:
Flammable liquid and vapors. It irritates the skin. It may cause an allergic skin reaction. It causes serious eye irritation. It may cause drowsiness or dizziness. It is toxic to aquatic organisms, with long-term effects.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapour/ aerosols. Avoid release to the environment. Use protective gloves. IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing. In case of skin irritation or rash: Seek medical attention/ treatment. If eye irritation persists: Seek medical attention/ treatment. Dispose of contents/ packaging according to national regulations.

Hazardous substances:
1-Methoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Ethoxymethoxycyclododecane, PIPERONAL, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal

UFI kód: KW8J-995U-U00T-56V1

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: info@greenidea.cz, www.greenidea.cz


Související produkty:

​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

​Ratanové vonné tyčinky - Černá orchidej

Vůně do interiéru s opojným aroma černé orchideje
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

​Ratanové vonné tyčinky - Santal dřevo

Vůně do interiéru uklidňuje mysl a navozuje pocit duševního bezpečí
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks
​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

​Ratanové vonné tyčinky - Zelený čaj s opuncií

Vůně do interiéru pozvedne náladu povzbuzujícím a harmonickým aroma
Balení: 100 ml
Skladem:
498,00 Kč
ks

Nepropásněte důležité akce a novinky

Přihlaste se k oděru newsletteru a získejte 15 % slevu na první nákup.